facebooktwitterlinkedinyoutube

Rezultati Eurobarometra o korupciji poziv k spremembam

Kot kaže raziskava Eurobarometra, ki jo je Evropska komisija objavila 18.2.2012, je korupcija še vedno ena glavnih težav v državah Evropske unije, v zadnjih treh letih pa naj bi se njena raven celo povečala. Glede na podatke skoraj tri četrtine Evropejcev korupcijo še vedno vidi kot enega največjih problemov, obstajala pa naj bi na vseh ravneh vlade. Osem odstotkov vprašanih navaja, da se je v preteklem letu od njih pričakovalo plačilo podkupnine.

Raziskava uvršča Slovenijo na nekaterih področjih zelo nizko , saj 95 % anketiranih Slovencev  meni, da je korupcija velika težava, kar 74 % pa jih meni, da se je korupcija v zadnjih treh letih povečala (kar je največ v EU) predvsem v politiki ter javnem in zasebnem sektorju. "V Društvu Integriteta menimo, da zaznavanje korupcije v državi s strani javnosti med drugim kaže na nepravilnosti v delovanju sistema in potrjuje ne-zaupanje v vladavino prava. Potrebne so spremembe. To razumemo kot zahtevo, da predstavniki hrama demokracije in institucije pregona in nadzora, politične stranke, javni in zasebni sektor sprejmejo odgovornost za svoje delovanje in dokažejo javnosti, da so vredni zaupanja", .

Predsednica Društva Integriteta, Simona Habič, meni, da se "raziskava kaže visoko občutljivost državljanov do korupcije. Ob tem Slovenci čutimo tudi vedno bolj nemočni ob pojavih korupcije, predvsem pa ob dejstvih, da je pregon korupcije in neetičnih dejanj, povezanih s korupcijo, zelo neučinkovit."

Ozadje

Raziskava Eurobarometra je potekala septembra 2011 v 27 državah članicah EU. Glavne ugotovitve so:

  • Večina Evropejcev (74 %) meni, da je korupcija ena glavnih težav v njihovi državi. Skoraj polovica (47 %) jih meni, da se je raven korupcije v njihovi državi v zadnjih treh letih povečala.
  • Večina Evropejcev meni, da korupcija obstaja v okviru lokalnih (76 %), regionalnih (75 %) in nacionalnih (79 %) institucij.
  • Evropejci menijo, da prihaja do podkupovanja in zlorabe moči na vseh področjih javnih služb. Tako ravnanje najpogosteje pripisujejo nacionalnim politikom (57 %) in uradnikom, odgovornim za oddajo javnih naročil (47 %).
  • 40 % Evropejcev meni, da prispeva h korupciji tudi prevelika povezanost gospodarstva in politike. Pomembna dejavnika sta tudi neukrepanje politikov (36 %) in premajhna preglednost porabe javnih sredstev (33 %). Večina vprašanih (68 %) meni, da financiranje političnih strank ni dovolj pregledno in nadzorovano.
  • Večina Evropejcev (70 %) meni, da se korupciji ni mogoče izogniti in da je vedno obstajala. Dve tretjini (67 %) jih menita, da je korupcija sestavni del poslovne kulture njihove države.
  • Večina Evropejcev (67 %) zanika, da bi se sami srečevali s korupcijo. Le majhen delež (29 %) jih trdi, da imajo opravka z njo, še manj (8 %) pa je takih, ki so se v preteklem letu znašli v položaju, da se je od njih pričakovalo plačilo podkupnine.
  • Če bi v povezavi s korupcijo potrebovali pomoč, bi največ Evropejcev zaupalo policiji (42 %) in sodstvu (41 %), najmanj pa političnim predstavnikom (6 %).

 

Raziskava EUROBAROBETER 2012

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   Junij 2019   »
potosrčpesone
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo