facebooktwitterlinkedinyoutube

Politična apatija omogoča korupcijo in ruši učinkovit nacionalni sistem integritete/Political apathy enables corruption and demolishes an effective national integrity system

 alt English press release

Društvo Integriteta / Transparency International Slovenia v raziskavi »Nacionalni sistem integritete- ocena in analiza« opozarja, da odkrite konkretne pomanjkljivosti v nacionalnem sistemu integritete in prevelik razkorak med zakonodajo in prakso odpirajo vedno več možnosti za korupcijo.

 NIS.INTEGRITETA.SI

Ocenili smo kakšna je transparentnost, neodvisnost, odgovornost in integriteta trinajstih »stebrov« demokracije in kakšno vlogo imajo pri preprečevanju korupcije in zagotavljanju integritete v družbi.

stebri podirajoci

Gre za prvi celostni vpogled v zakonodajo in praktično delovanje političnih strank, organov pregona, javnega in zasebnega sektorja, zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, medijev, civilne družbe, organa volilnega upravljanja, varuha človekovih pravic, računskega sodišča in komisije za preprečevanje korupcije. Skupaj s strokovnjaki smo na podlagi ocen in analize pripravili ključna priporočila in podrobne zaključke.

 

 

Ena glavnih ugotovitev naše raziskave kaže, da je v veliki meri opazen razkorak med pravnim okvirom in udejanjanjem različnih institucij na področju delovanja proti korupciji v praksi. Odmiki nakazujejo, da je nadzor nad izvajanjem zakonodaje neustrezen. V okviru tega je v sistemu dopuščeno neprimerno, neetično in nesprejemljivo obnašanje ključnih odločevalcev in članov političnih strank. Vzroki za to se kažejo v nizki osebni integriteti in odnosu do javnega dobrega ter v možnostih, ki se ponujajo pri izkoriščanju sistema.

V slovenskem sistemu integritete so najbolj ogroženi »stebri« civilna družba, mediji, organi pregona in zasebni sektor, ki so tudi najnižje ocenjeni. Najbolj stabilni pa so državna volilna komisija, varuh človekovih pravic, računsko sodišče, sodstvo in komisija za preprečevanje korupcije.

 

Kljub javnomnenjski raziskavi Euroberometer kjer 95 % anketiranih Slovencev  meni, da je korupcija velika težava, kar 74 % pa jih meni, da se je korupcija v zadnjih treh letih povečala (kar je največ v EU) predvsem v politiki ter javnem in zasebnem sektorju, je aktivnost civilne družbe nizka. Ta ima prešibko vlogo, da bi sistematično kritizirala nepravilnosti v delovanju vlade in političnih strank tudi zato, ker za svoje delovanje nima ustrezno zagotovljenih virov in pri svojem delovanju ni neodvisna. Ljudi pa je tudi strah prijaviti sum, da gre za korupcijo, saj se bojijo posledic.

Analiza nacionalnega sistema integritete identificira pomanjkljivosti sistema tudi na področju delovanja
mpu sloveniajavnega sektorja, ogrožena je neodvisnost medijev, preiskovalni novinarji imajo premalo možnosti in znanja za odkrivanje korupcije, javna naročila so netransparentna, vloga policije in tožilstva pri pregonu korupcije je premajhna, sodnih epilogov ni, neurejeno je financiranje političnih strank. Šibkosti se kažejo pri prepletanju zasebnega in javnega sektorja pri dodeljevanju poslov in lobiranju ter neustreznem sistemu nadzora nad porabo javnega denarja. Odgovornost delovanja oblasti v praksi je kritična, neodvisnost in mehanizmi integritete pa so oslabljeni predvsem zaradi slabega izvajanja zakonodaje. Kažeta se pojava “ujetosti države” in »revolving doors« ter delovanje neformalnih mrež. Opozarjamo tudi na neustrezno zagotavljanje zadostnih virov in sredstev za delovanje v večini stebrov. Zaznali smo, da je dostop do informacij javnega značaja v praksi nezadosten, saj ga onemogočajo zapleteni postopki, predvsem prelaganje odgovornosti organov.

Prednosti, slabosti, priporočila in glavne ugotovitve smo posredovali vladi, predsedniku državnega zbora in državnega sveta, civilni družbi in predsedniku države. Največji izziv za učinkovit nacionalni sistem integritete je namreč politična volja in zaveza za resno obravnavo problematičnih področij.

Koncept nacionalni sistem integritete je nastal v okviru gibanja največje mednarodne nevladne organizacije za boj proti korupciji Transparency International. Gre za temeljno konceptualno orodje za vzpostavitev boljšega sistema za preprečevanje korupcije. Uporablja se že v več kot sto državah po vsem svetu. Ocena ključnih institucij tako imenovanih »stebrov« v državi, ki prispevajo k celovitosti, transparentnosti in odgovornosti, temelji na poenoteni metodologiji in raziskavi.

 Oglejte si celotno poročilo ter virtualno predstavitev Nacionalnega sistema integritete Slovenije.


nis logo za spletne objave

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   Junij 2019   »
potosrčpesone
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo