facebooktwitterlinkedinyoutube

Imam pravico vedeti: »Kako transparentno poslujejo družbe v lasti ali s prevladujočim vplivom države in lokalnih skupnosti«

Transparency International Slovenia- Društvo Integriteta ob Svetovnem dnevu pravica vedeti opozarja na netransparentno poslovanje in upravljanje gospodarskih družb v državni lasti in lokalnih skupnostih in tistih v katerih ima država in lokalna skupnost prevladujoč vpliv.

Različne raziskave kažejo slabo stanje slovenskega gospodarstva in netransparentno upravljanje podjetij v državni lasti ali tistih v katerih ima država ali lokalna skupnost prevladujoč vpliv. To je posledica visoke stopnje korupcije in korupcijskih tveganj. Porazno stanje slovenskega bančnega sektorja in bank v državni lasti je posledica zlorabe javnega interesa in političnega kadrovanja ter plenjenja. Velik del odgovornosti nosi politika, saj s svojimi vplivom in povezavami kadruje v slovenska podjetja, kar negativno vpliva na njihovo poslovanje in produktivnost. »Raziskava Nacionalni sistem integritete kaže izrazite negativne posledice političnega kadrovanja« pravi Vid Doria, generalni sekretar TI Slovenia.

Transparentno delovanje in upravljanje z državnimi podjetij in podjetij v lasti lokalnih skupnosti je edina možna pot k zvišanju stopnje integritete. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo sicer s spremembami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, želi razširiti krog zavezancev tudi na gospodarske družbe, v katerih imajo posredni ali neposredni lastniški delež oziroma prevladujoč vpliv država, lokalne skupnosti ali drugi tovrstni subjekti a opozarjamo, da je pomembna tudi implementacija in nadzor izvedbe v praksi.

»Zaznali smo odpor do povečanja transparentnosti gospodarskih družb, v katerih imajo posredni ali neposredni lastniški delež oziroma prevladujoč vpliv država, lokalne skupnosti ali drugi tovrstni subjekti, ter nestrinjanje z večjo participacijo in nadzorom državljanov nad poslovanjem teh družb. Presenečeni smo, da temu sledijo nekatera ministrstva za katera bi pričakovali željo po transparentnosti in učinkovitem vodenju, preprečevanju korupcije in prenehanju plenjenja teh podjetij. Visoka prepletenost med politiko in gospodarstvom in izčrpavanje državnih podjetij prek svetovalnih pogodb kaže, da bo brez učinkovitega nadzora, Slovenija počasi in težko gospodarsko okrevala « dodaja Vid Doria.

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   September 2020   »
potosrčpesone
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo