facebooktwitterlinkedinyoutube

Zakonska ureditev financiranja političnih strank in volilnih kampanj mora biti bolj celovita

Sporočilo za javnost

ODZIV NA PREDLAGANE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONODAJE (13.8.2013)

Transparency International Slovenia- Društvo Integriteta (v nadaljevanju TI Slovenia) pozdravlja namero Vlade Republike Slovenije za spremembo zakonodajnega okvira, ki ureja financiranje političnih strank in volilnih kampanj.

Državni zbor Republike Slovenije bo na 19. seji nadaljeval z razpravo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji. Na tem področju sicer že od leta 2007, ko je Skupina držav proti korupciji (GRECO) izdala vrsto priporočil na temo financiranja političnih strank in volilnih kampanj, velja status quo.

TI Slovenia ocenjuje, da bi morala zakonodaja bolj celovito in v skladu z mednarodnimi standardi in opisi dobrih praks, urejati in zagotavljati višjo stopnjo transparentnosti in nadzora tega področja.

Predlagane spremembe sicer predstavljajo izrazit napredek napram trenutni ureditvi, vendar pomanjkljivosti ostajajo. TI Slovenia ocenjuje, da bi večja transparentnost in nadzor nad pridobivanjem sredstev s strani pravnih oseb in zasebnikov morala nadvladati sedaj predlaganima spremembama, ki popolno prepovedujeta pridobivanje teh sredstev s strani političnih strank in organizatorjev volilnih kampanj. »Predlagana ureditev ne zagotavlja primerne razpršenosti financiranja političnih strank in volilnih kampanj, saj ni potrebnega ravnotežja med zasebnimi in javnimi finančnimi viri« pravi generalni sekretar Transparency International Slovenia- Društva Integriteta Vid Doria.

Zakonske spremembe bi morale večji poudarek nameniti kvalitetnemu nadzoru, kar bi omogočili s sprotno objavo prihodkov in odhodkov političnih strank in organizatorjev volilnih kampanj. »Spremembi obeh zakonov ne predvidevata zadostnih mehanizmov, ki bi preprečevali prikrito, nezakonitega financiranje političnih strank in volilnih kampanj s strani zasebnega sektorja, medtem, ko sprotna objava podatkov s kopijami računov omogoča volivcem kvaliteten nadzor, slednje pa predstavlja dodaten vir podatkov za ugotavljanje dejanskega stanja nadzornim organom« dodaja Vid Doria.

TI Slovenia med drugim meni, da bi se morale revizije poslovanja za vse parlamentarne politične stranke izvajati vsako leto, medtem, ko se ne strinjamo s predlagano ureditvijo, da nekatere funkcije nadzora še vedno pripadajo Inšpektoratu Ministrstva za notranje zadeve. Slednji se v preteklosti ni izkazal kot učinkovit varuh zakonodaje s področja političnih strank in volilnih kampanj.

Napram izrazitim pomanjkljivostim TI Slovenia ocenjuje, da gredo spremembe v pravo smer, na plečih poslancev pa leži odgovornost, da slednje sprejmejo in tako bolje uredijo področje financiranja političnih strank in volilnih kampanj. Nadejamo si, da te spremembe ne predstavljajo zgolj normativnega učinka, temveč bodo vodile tudi k bolj etičnim in moralnim ravnanjem predstavnikov ljudstva. Le slednje lahko vrne zaupanje in spoštovanje ljudi v pravno državo in njene institucije.

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   September 2020   »
potosrčpesone
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo