facebooktwitterlinkedinyoutube

Ostale aktivnosti

Proti neodgovorni razprodaji državnega premoženja

POZIV

Transparency International Slovenia- Društvu Integriteta smo pozvali poslance in poslanke k zavrnitvi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Spreminjanje zakonodaje in sprejemanje predpisov po hitrem in nujnem postopku na tem področju pomeni tveganje za korupcijo. Zakon in predpisi so netransparentni in ogrožajo javni interes.

Odlok in uredba o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti za leto 2012 in zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-A), ki je v drugi obravnavi ogroža gospodarno in transparentno delovanje države.

Določb, da bi preprečili težko popravljive posledice za delovanje države in posledično tudi pojave korupcije, predlagane spremembe ne vsebujejo.

Menimo, da Odlok, uredba in Predlog zakona vsebujejo določbe, ki škodijo gospodarnosti ravnanja z državnim premoženjem in omogočajo neodgovorno porabo javnega denarja, netransparentno lobiranje in tveganje za korupcijo ter konflikt interesov.

Več ...

Vlada naj sprejme konkretne ukrepe za preprečevanje podjetniškega kriminala in spodbujanje »čistega« poslovanja

SPOROČILO ZA JAVNOST

SPOROČILO ZA JAVNOST TRANSPARENCY INTERNATIONAL

CELOTNO POROČILO

Transparency International redno spremlja izvajanje Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju OECD- Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Poročilo »Exporting Corruption? Country Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention. Progress Report 2012« Slovenijo uvršča med države, ki konvencijo izvajajo v majhni meri.

Države podpisnice so v poročilu Transparency International razdeljene v štiri kategorije izvajanja OECD Konvencije: aktivno, zmerno, malo in nič. Slovenija se uvršča med države, ki Konvencijo izvajajo »malo«. Od podpisa Konvencije naprej Slovenija ne poroča o primeru podkupovanja v mednarodnem poslovanju. Ugotovili smo, da je v postopku 6 preiskav.

Mednarodno poročilo opozarja na nezadovoljivo stopnjo dostopa do informacij o primerih in preiskavah tujega podkupovanja.

Več ...

Država naj s premoženjem davkoplačevalcev ravna odgovorno in transparentno

Predstavniki Zveze civilnodružbenih organizacij Slovenije, v katerih deluje tudi Društvo Integriteta- Transparency International Slovenia, opozarjamo, da odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2012 in vladna uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti omogočata nepregledne postopke ravnanja s premoženjem države. 

začetku avgusta je Zveza civilnodružbenih organizacij Slovenia pozvala Komisijo za preprečevanje korupcije, računsko sodišče, vrhovno državno tožilstvo in poslance, da si dejavno prizadevajo za zakonske in podzakonske predpise, ki bodo zagotovili odgovorno ravnanje s premoženjem države in lokalnih skupnosti. 

V sklopu poziva se je odzvalo Ministrstvo za pravosodje in javno upravu, kjer v ponedeljek, 3.9.2012, na to temo potekal sestanek. V letošnjem odloku je po navedbah predsednice Društva Integriteta- Transparency International Slovenia Simone Habič, ki je tudi sodelovala na sestanku, ogromno napak in je pomanjkljiv, ponekod tudi zavajajoč. Na primer, pri številnih nepremičninah so namreč orientacijske vrednosti navedene prenizko in znaša razkorak z ocenjeno vrednostjo, ki jo navaja Geodetska uprava RS, tudi po milijon evrov. Vse to pa daje možnost za oškodovanje državnega premoženja.

Več ...

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   November 2020   »
potosrčpesone
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo