facebooktwitterlinkedinyoutube

Izvedeni projekti

Mednarodno poročilo "Whistleblowing in Europe"

Mednarodno poročilo

Poročilo o Sloveniji

"Whistleblower principles"

Poročilo pod drobnogled postavlja primernost zakonodajnega okvira zaščite "whistleblowerjev" oziroma prijaviteljev, kot so poimenovani po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Mednarodno poročil "Whistleblowing in Europe- Legal protection for whistleblowers in the EU" ugotavlja:

1. da večina EU držav ni uspela zadostno zakonsko zaščititi prijaviteljev proti povračilnimi ukrepi na delovnem mestu, s čimer so izključile pomemben mehanizem za uspešno preprečevanje korupcije

2. da je kompleksnost političnih, družbenih, zgodovinskih in drugih dejavnikov blokiralo, ne samo zakonodajni napredek, temveč tudi preprečilo prijaviteljem, da v družbi zavzamejo svoje mesto kot zagovorniki transparentnosti, celovitosti in odgovornosti.

Več ...

Dijaki proti korupciji

Društvo Integriteta – Transparency International Slovenia in Društvo mladinski ceh sta izvedla natečaj "Dijaki proti korupciji", s katerim je dijakinje in dijake spodbudilo k razmišljanju o problemih korupcije, pomanjkanja transparentnosti in integritete ter jih pozvati k oblikovanju rešitev za tovrstne probleme, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. K sodelovanju so bile vabljene mešane štiričlanske ekipe (2 dekleti in 2 fanta), najboljši 2 ekipi pa so si za nagrado prislužile dvodnevni seminar, na katerem smo jim pomagali razviti njihovo projektno idejo, in udeležbo na zaključni konferenci, ki se je julija 2013 odvijala na slovenski obali.

V sklopu projekta smo pripravili SREDNJEŠOLSKI PRIROČNIK ZA IZOBRAŽEVANJE O PREPREČEVANJU KORUPCIJE s katerim želimo dijakom približati znanje iz področja integritete, transparentnosti, odgovornosti in demokratičnih vrednot.

tplakat slovenia_final

 

Več ...

DO POSLOVNE ODLIČNOSTI Z VZPOSTAVITVIJO MEHANIZMOV INTEGRITETE

»DO POSLOVNE ODLIČNOSTI Z VZPOSTAVITVIJO MEHANIZMOV INTEGRITETE«

Projekt »Do poslovne odličnosti z vzpostavitvijo mehanizmov integritete« je namenjen slovenskim gospodarstvenikom, podjetnikom, srednjim in malim podjetjem in vsem, ki se v nastali gospodarski krizi soočajo z zaprtimi vrati pri pridobivanju posla, nelojalno konkurenco in nečistim poslovanjem. Želimo odpreti vprašanja, kako vzpostaviti okolje čistega poslovanja in ohraniti dobiček, hkrati pa se z dogodkom ustvarja platforma tistih, ki dajejo vzgled odgovornega ravnanja in upravljanja, delujejo transparentno in v skladu z etiko in integriteto ter vzpodbujajo k poslovnemu okolju brez korupcije, v smeri večje gospodarske produktivnosti.

Več ...

S transparentnostjo in integriteto do gospodarskega in socialnega razvoja Slovenije!

Društvo Integriteta je z 19. marcem 2011 pričelo z izvajanjem projekta S transparentnostjo in integriteto do gospodarskega in socialnega razvoja Slovenije! Projekt je bil, na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2011, izbran s strani Urada Vlade RS za komuniciranje.

Več ...

Nacionalni sistem integritete - NIS

Gre za raziskavo s katero smo analizirali obseg in vzroke korupcije ter učinkovitost nacionalnih prizadevanj za vzpostavitev transparentnosti in integritete. Raziskava se osredotoča na ocenjevanje trinajstih ključnih institucij / stebrov v državi, ki prispevajo k celovitosti, transparentnosti in odgovornosti.  Ti stebri so: zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti, javni sektor, delovanje policije in tožilstva, državna volilna komisija, Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, politične stranke, mediji, civilna družba in zasebni sektor.

Na podlagi analize bodo identificirane pomanjkljivosti in razhajanja med zakonodajo in njeno implementacijo ter predlagali rešitve za izboljšave na teh področjih. Dobro delujoč NIS zagotavlja učinkovito zaščito pred korupcijo, njegova krepitev pa spodbuja boljše upravljanje in prispeva k bolj pravični družbi.

Raziskava predstavlja okvir za analizo učinkovitosti ključnih institucij pri preprečevanju in boju proti korupciji. Dobro delujoč nacionalni sistem integritete zagotavlja učinkovito zaščito pred korupcijo, ter prispeva k boljšemu preprečevanju zlorabe moči in položaja ter vseh oblik nezakonitih ravnanj. Možnost za korupcijo je manjša, če imajo ključne institucije opredeljene ustrezne predpise in je njihovo vedenje odgovorno. Krepitev nacionalnega sistema integritete spodbuja boljše upravljanje in prispeva k bolj pravični družbi.


Vabljeni na spletno stran NIS.INTEGRITETA.SI, kjer dobite vse informacije v povezavi s projektom.


stebri final

nis logo za spletne objave

Zastaralni roki kaznivih dejanj korupcije v Evropski uniji

.
S
LOVENIJA UVRŠČENA V EVROPSKO POVPREČJE GLEDE ZASTARANJA KAZNIVIH DEJANJ KORUPCIJE


.

Integriteta – društvo za etičnost javnega delovanja je sodelovalo v primerjalni raziskavi Transparency International imenovani Zastaralni roki kaznivih dejanj korupcije v Evropski uniji (Countdown to Impunity: Corruption - related Statutes of Limitations in the EU). V raziskavi, v kateri je sodelovalo 27 držav EU, se je ocenjevalo ustreznost zastaralnih rokov v boju proti korupciji. Zastaralni rok je najdaljše obdobje, znotraj katerega se začne kazenski ali civilni postopek zoper domnevnega storilca. Zastaralni roki so bili analizirani na podlagi študij, ki so identificirale slabosti zastaralnih rokov in izpostavile primere dobrih praks.

Več ...

Zaščita prijaviteljev korupcije v Sloveniji

.
alt
.

Društvo Integriteta je sodelovalo pri pripravi raziskave o zaščiti prijaviteljev korupcije v Sloveniji / Whistleblowing protection in the Republic of Slovenia. Raziskava je objavljena na spletni strani Whistleblowing-CEE.org, ki sta jo vzpostavila Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) in K-Monitor Anticorruption Watchdog Institute. Gre za virtualno konferenco o zaščiti prijaviteljev korupcije, kjer se nahajajo aktualne novice, raziskave z najboljšimi praksami in metodami za zaščito prijaviteljev korupcije, spletne povezave, interaktivne debate in podobno. V projektu je sodelovalo sedem držav: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Madžarska, Moldavija in Poljska.

Več ...

Corruption Interruption: Korupcija v politiki, zdravstvu in šolstvu

.

V ponedeljek 21.6.2010 je v Novem Sadu v Srbiji potekala Regionalna konferenca za boj proti korupciji v politiki, zdravstvu in šolstvu. Konferenca predstavlja del projekta Corruption Interruption, v katerem sodelujejo organizacije štirih držav: Novosadska Novinarska Škola (NNŠ) iz Srbije, Media plan institut iz Bosne in Hercegovine, Institut Stine iz Hrvaške in društvo Integriteta iz Slovenije.

Več ...

Publikacije s smernicami za transparentno delovanje in vzpostavitev integritete v nevladnih organizacijah

.
Društvo integriteta je v sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij decembra lani izvedlo delavnico o korupciji med nevladnimi organizacijami (v nadaljevanju NVO). Na podlagi ugotovitev, ankete in strokovnih prispevkov smo pripravili tri  publikacije s smernicami za transparentno delovanje in vzpostavitev integritete v NVO.

Več ...

Transparentnost in integriteta pri postopkih javnega naročanja in upravljanja s sredstvi EU

.
Integriteta – društvo za etičnost javnega delovanja, podružnica Transparency International je 21. aprila 2010 organiziralo mednarodno delavnico "Transparentnost in integriteta pri postopkih javnega naročanja in upravljanja s sredstvi EU".
Projekt predstavlja nadaljevanje nedavno izvedenih delavnic Transparency International pod okriljem Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) v Bolgariji, Češki, Slovaški in Litvi.

Več ...

Delavnica: Korupcija in nevladne organizacije

.
Društvo Integriteta in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij sta 10.12. in 11.12.2009 pripravila delavnico na področju boja proti korupciji in vzpostavljanju integritete pri delovanju nevladnih organizacij.

Več ...

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   Avgust 2021   »
potosrčpesone
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo