facebooktwitterlinkedinyoutube

Poročilo Evropske Komisije služi kot dodatno opozorilo, da se je korupciji v Sloveniji potrebno zoperstaviti strateško in celostno

Transparency International Slovenia- Društvo Integriteta (TI Slovenia) pozdravlja objavo prvega Poročila o boju proti korupciji v državah članicah EU, ki vključuje tudi ugotovitve in priporočila na katera je TI Slovenia opozorili že v raziskavi Nacionalni sistem integritete.

TI Slovenia opozarja na že tradicionalno pomanjkanje (politične) volje in iskrenega namena preprečevanja korupcije v Sloveniji. Veliko je govora o negativnih posledicah korupcije ter pomembnosti zatiranje le te, medtem, ko se v praksi te besede ne udejanjijo. Opustošenje javnih financ in slabšanje življenjskega standarda, ki jih za sabo puščajo številna korupcijska in neetična dejanja nista privedla do splošnega preobrata v miselnosti, da je korupcija širši pojav od kaznivih dejanj, ki izjemno negativno vpliva na življenje državljank in državljanov. Nista privedla do spoznanja, da za uspešno izkoreninjenje tega pojava ne zadošča le aktiven pristop organov pregona ter sodišč, temveč se je problema potrebno lotiti predvsem preventivno in celostno, s skupnimi močmi vseh družbenih akterjev.

TI Slovenia opozarja na pomanjkanje transparentnosti poteka sanacije bančnega sistema ter poslovanja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Zaznavamo različne informacije o primernosti izvajanja ključnih nalog, zaradi katerih je bil DUTB ustanovljen. Tako med drugim ni jasno:
- katera posojila so tarča prenosa, saj naj bi se na DUTB prenašala tudi t.i. »zdrava posojila«, pri katerih podjetja z njihovim poravnavanjem sploh ne zamujajo,
- kdo odloča katera posojila so se in se bodo prenašala na DUTB, ter kdo za te prenose odgovarja.

Zaradi milijardnih zneskov ter visokih korupcijskih tveganj, ki izhajajo iz upravljanja s temi zneski in terjatvami, mora biti delovanje DUTB-ja in potek sanacije ter kasneje privatizacije močno pod drobnogledom javnosti in nadzornih institucij. Le takšen nadzor bo omogočil, da ne bo prišlo do ponovne zlorabe javnega premoženja.

Pred kratkim so stopile v veljavo spremembe na področju financiranja političnih strank in volilnih kampanj, ki so zakonodajni okvir izboljšale, vendar pomanjkljivosti ostajajo. Že veljavna ureditev ne predvideva zadostnih nadzornih ukrepov, ki bi preprečevali, po novem, nelegalno financiranje političnih strank. »Nova ureditev bi morala slediti večji (proaktivni) transparentnosti, ki bi omogočala tudi nadzor javnosti in stroke. V mesecu aprilu bomo predstavili rezultate analize stopnje preglednosti financiranja političnih strank in volilnih kampanj, ki smo jo izvajali v zadnjih šestih mesecih leta 2013, podkrepljeno z analizo nove, že veljavne regulacije« pravi Vid Doria, generalni sekretar TI Slovenia.

Še vedno čakamo na ključne strukturne spremembe, ki morajo temeljiti na vzpostavljanju višje stopnje transparentnosti, integritete ter odgovornosti. Opozarjamo na področje lobiranja, kjer trenutna regulacija in predvsem pomanjkanje implementacije le te v praksi ne omogoča ustreznega nadzora nad lobiranjem in drugimi nejavnimi vplivi na odločanje v zadevah javnega pomena. »Lobiranje ni tabu, ki se ga je potrebno sramovati in na vse pretege poskušati prikriti. Govorimo o demokratičnem mehanizmu predstavljanja argumentov odločevalcem, ki pa zaradi svoje narave predstavlja precejšnje korupcijsko tveganje. Zato je transparentnost v postopkih lobiranja izjemno pomembna, lobisti in lobiranci pa morajo za zmanjšanje teh tveganj o lobističnih stikih tudi poročati. Izboljšati je tudi potrebno razumevanje koncepta lobiranja v stroki in javnosti, kar bomo v TI Slovenia skozi raziskavo in aktivnosti izvajali v bližnji prihodnosti« dodaja Vid Doria.

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   Maj 2020   »
potosrčpesone
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo