facebooktwitterlinkedinyoutube

Zakonski okvir o financiranju političnih strank in volilnih kampanj mora biti bolj celovit

 

CRINIS.INTEGRITETA.SI

 

POROČILO

REPORT IN ENGLISH

Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta (TI Slovenia) v raziskavi Transparentnost financiranja političnih strank in volilnih kampanj izpostavlja 10 priporočil, ki bi pripomogla k bolj celoviti zakonski ureditvi financiranja političnih strank in volilnih kampanj.

 Z mednarodnim orodjem CRINIS smo ocenili raven transparentnosti pri financiranju političnih strank in volilnih kampanj v Sloveniji, ki se nanašajo na pravni okvir in prakso pred sprejetjem nove zakonodaje konec leta 2013. Ocena zajema deset dimenzij financiranja političnih strank, ki so ključne za zagotavljanje transparentnosti, zmanjševanje korupcijskih tveganj in zlorabe financiranja političnih strank. Te dimenzije so interno knjigovodstvo, poročanje nadzornim agencijam, obseg poročanja, globina poročanja, zanesljivost poročanja, razkritje javnosti, preventivni ukrepi, sankcije, državni nadzor in javni nadzor.

Ena glavnih ugotovitev naše raziskave kaže izrazite pomanjkljivosti pri sankcioniranju kršitev zakonodaje. Ker državni organi političnim strankam in organizatorjem volilnih kampanj kazni ne izrekajo, so »sankcije« najšibkejša dimenzija političnega financiranja v Sloveniji. Čeprav dopolnjena zakonodaja, ki je stopila v veljavo v začetku leta 2014, predstavlja korak v pravo smer, nekatere pomanjkljivosti ostajajo. To dokazuje dodatna analiza, ki je bila opravljena na podlagi mednarodnih standardov in primerov dobrih praks. Predvsem so spremembe sprožile razpravo, ali je popolna prepoved financiranja za pravne osebe ustrezen ukrep. Hkrati dopolnitve zakonodaje dopuščajo, da se politične stranke obnašajo netransparentno, saj jim še vedno ni treba objaviti vsakega donatorja ali predložiti specifične in podrobnejše informacije, povezane z viri financiranja. Med drugim je političnim strankam še vedno dovoljeno, da posojilo najamejo pri fizičnih osebah, zakonodaja pa ne predvideva vključenosti civilne družbe pri nadzorovanju financiranja volilnih kampanj. Dodatna analiza nove zakonodaje je prav tako pokazala, da mora državni zbor (DZ) zagotoviti dodatna pravila in povečati nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ki so namenjena zagotavljanju strokovne pomoči poslancem državnega zbora.

TI Slovenia še vedno opaža pomanjkanje kulture in integritete v politiki, kar dokazujejo tudi javnomnenjske raziskave. Za zvišanje etičnih standardov in odgovornosti v Sloveniji bi bilo treba tako znotraj političnih strank kot tudi v državnem zboru in državnem svetu uvesti kodeks ravnanja ali kodeks etike. »Zadnje dejavnosti poslancev DZ, ki so povsem tiho in brez posebnih obrazložitev s spremembami zakona o političnih strankah znižali nekatere predpisane globe in zvišali še dovoljeni znesek gotovinskega prispevka stranki za več kot 7-krat, zgolj dokazujejo nujno potrebo po sprejetju etičnih kodeksov v političnih strankah in DZ. Takšna ravnanja odločevalcev ne bodo povrnila zaupanja v politične stranke,« pravi generalni sekretar Transparency International Slovenia – Društva Integriteta Vid Doria.

Čeprav je zaupanje v politične stranke nizko, zavedanje o klientelističnih odnosih med strankami/njihovimi člani in drugimi interesnimi skupinami pa visoko, opažamo hudo pomanjkanje javnih razprav o specifičnih področjih financiranja političnih strank in volilnih kampanj v Sloveniji. Glavni namen raziskave je ozaveščati ljudi o financiranju političnih strank v Sloveniji ter o tem spodbuditi širšo javno razpravo ne le na ravni volitev, temveč tudi na ravni vsakdanjega delovanja.

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   September 2020   »
potosrčpesone
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo