facebooktwitterlinkedinyoutube

Zakaj višja stopnja transparentnosti poslovanja družb v lasti ali s prevladujočim vplivom države in lokalnih skupnosti ni več aktualna?

Transparency International Slovenia- Društvo Integriteta pozdravlja spremembe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki omogočajo višjo stopnjo transparentnosti delovanja družb v lasti ali s prevladujočim vplivom države in lokalnih skupnosti.

Dosedanja praksa poslovanja državnih podjetij je privedla do razmer, ko je zahteva po višji stopnji transparentnosti njihovega delovanja več kot nujna.

business

V javnosti zaznavamo odpor do povečanja transparentnosti gospodarskih družb, v katerih imajo posredni ali neposredni lastniški delež oziroma prevladujoč vpliv država, lokalne skupnosti ali drugi tovrstni subjekti, ter nestrinjanje z večjo udeležbo in nadzorom državljanov in civilne družbe nad poslovanjem le teh. Prav tako zaznavamo povečan obseg lobiranja v smeri "mehčanja" zakonodajnega predloga. »Veljalo bi preveriti koliko poslancev, funkcionarjev in drugih lobirancev je poročalo o lobističnih stikih, ki se nanašajo na spremembe ZDIJZ. Nasprotovanje večjemu nadzoru nad družbami, ki so v 100% državni lasti in na trgu nastopajo kot monopoli, si razlagamo kot ohranjevanje »statusa quo«, ki omogoča zlorabe še naprej« pravi Vid Doria, generalni sekretar TI Slovenia.

Visoka korupcijska tveganja ter neetična ravnanja na državni in lokalni ravni se kažejo skozi prepletanje javnega in zasebnega sektorja v okviru nasprotja interesov, kadrovanj po vezah in poznanstvih, ter sklepanja svetovalnih in donatorskih pogodb. Učinkovit nadzor nad upravljanjem davkoplačevalskega premoženja je potrebno zato okrepiti. »Do sedaj uveljavljena praksa političnega kadrovanja, sklepanja odvetniških, donatorskih in svetovalnih pogodb na podlagi prijateljskih, političnih ali kakršnih koli drugih pripadnosti bo zamejena, saj bo javnost imela večji vpogled v samo poslovanje teh družb in bo tako pripomogla k večjemu nadzoru. Vsi državljani imamo namreč pravico vpogleda v to, kakšen gospodar je država in kakšni gospodarji so posamezniki, ki s tem premoženjem upravljajo. Preventivni učinek predlagane ureditve, ki zavezuje širši krog zavezancev, bo omogočil večjo odgovornost pri upravljanju z davkoplačevalskim premoženjem« dodaja Vid Doria.

Društvo Integriteta- Transparency International Slovenia je z namenom uspešnega preprečevanja korupcije pristopilo v Civilno partnerstvo Odprimo 15 tez. Partnerstvo je vzpostavljeno z jasnimi opredelitvami do 15 tez KPK, kjer je ena izmed točk tudi sprejetje in uspešna implementacija sprememb ZDIJZ, o katerih trenutno odločajo poslanci RS. Začetek izvajanja teh strukturnih sprememb je ključno za gospodarsko okrevanje ter zdrav in trajnostni razvoj Republike Slovenije. Zato smo predsednika RS, predsednico vlade RS, predsednika DZ, predsednika DS ter ministre z javnim pismom pozvali, da se do konca januarja 2014 opredelijo do tez KPK in da javno predstavijo načrt aktivnosti, ki ga bomo vsi lahko spremljali in ocenjevali njegovo učinkovitost.

 


Odziv Komisije za preprečevanje korupcije na informacije Društva Integriteta o lobističnih stikih poslancev glede ZDIJZ


Društvo Integriteta - Transparency International Slovenia je Komisijo za preprečevanje korupcije obvestilo o pritiskih interesnih skupin na poslance Državnega zbora glede novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Glede na to, da komisija do sedaj ni prejela nobenega poročila poslanca o lobističnem stiku s to vsebino, lahko tovrstne navedbe Društva Integriteta pomenijo, da poslanci o teh lobističnih stikih ne poročajo, kar bi predstavljalo kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Neizdelava zapisa/poročila o lobističnem stiku je po ZIntPK prekršek, za katerega je predpisana kazen od 400 do 1200 EUR. Lobiranci (tudi poslanci) so po zakonu dolžni izdelati zapis o stiku z lobistom v roku treh dni in ga posredovati komisiji.

Komisija poudarja, da je zaradi uresničevanja javnega interesa, ki ga odraža zakon, potrebno lobiranje izvajati transparentno, torej tako, da funkcionarji o lobističnih stikih redno poročajo. Komisija bo uporabila vse svoje pristojnosti, da bo dosegla dosledno izvrševanje ZIntPK.

Komisija za preprečevanje korupcije


Slika:Creative Commons, Flickrt/L1mey

logo

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   Oktober 2020   »
potosrčpesone
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo