facebooktwitterlinkedinyoutube

Društvo Integriteta

.
Društvo Integriteta – Transparency International Slovenia
 je prostovoljno, nevladno, nepolitično in nepridobitno združenje članov, ki v njem delujejo na raznih področjih. V letu 2012 je postalo polnopravni član največje mednarodne organizacije za boj proti korupciji Transparency International.

Društvo namen in cilje svojega delovanja uresničuje z razvojem in izvajanjem preventivnih programov za ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o potrebah in pogojih razvoja visoke ravni integritete v družbi, objektivnim ugotavljanjem dejanskega stanja na področju etike, integritete in korupcije v Republiki Sloveniji, zagotavljanjem strokovnih podlag in nasvetov fizičnim ter pravnim osebam pri vzpostavitvi mehanizmov integritete v njihovem ožjem in širšem okolju, s preprečevanjem korupcije, krepitvijo preglednosti in učinkovitosti javnega ter zasebnega sektorja, še posebej pa z nudenjem pomoči žrtvam korupcije, vzpodbujanjem in organiziranjem njihovega sodelovanja z organi preprečevanja, odkrivanja in pregona korupcijske kriminalitete ter pomoči pri varstvu prič s tega področja.

Programe ozaveščanja društvo praviloma izvaja v obliki izobraževanja in informiranja javnosti, fizičnih in pravnih oseb ter pristojnih državnih organov. Prav tako izvaja raziskave o stanju etike, integritete in korupcije v družbi, sodeluje z vsemi zainteresiranimi vladnimi ter nevladnimi, domačimi in tujimi organizacijami, organizira ter se udeležuje vseh oblik izpopolnjevanja in informiranja, predavanj, okroglih miz in podobno. Pripravlja različne delavnice, konference, seminarje ter druge prireditve, povezane s temeljnim namenom in cilji njegovega delovanja.

Pri uresničevanju namena in ciljev društvo sodeluje pri raznih domačih in mednarodnih projektih, opravlja raziskovalno delo ter izdaja publikacije s področja svojega delovanja.

Društvo ima vizijo, da v družbi zagotavlja integriteto v delovanju posameznikov in delov družbe. Da vzpostavi razmere, v katerih so vlada, politika, gospodarstvo, civilna družba in življenje ljudi prosti korupcije. Zavzemamo se za transparentnost, odgovornost, integriteto, solidarnost, pogum, pravičnost, demokratičnost in poštenost. Smo organizacija civilne družbe, ki je zavezana k spoštovanju naslednjih načel:

 1. Društvo Integriteta bo oblikovalo državne, regionalne in globalne koalicije. Sodelovali bomo z vsemi posamezniki in skupinami, z vsemi profitnimi ter neprofitnimi korporacijami in organizacijami, z vladnimi in mednarodnimi organizacijami, ki se posvečajo boju proti korupciji in se ukvarjajo s preprečevanjem korupcije ter vzpostavljanjem integritete. Sodelovanje bomo oblikovali kot ustvarjalci koalicije v okviru politik in prioritet s strani vladajočih teles.
 2. Obvezujemo se biti odprti, pošteni in odgovorni v odnosih z vsemi osebami in organizacijami, s katerimi prihajamo v stik, z vsemi, s katerimi delamo in drug z drugim.
 3. Pri svojem delu bomo demokratični ter politično in strankarsko neopredeljeni.
 4. Društvo Integriteta bo ugotavljalo in analiziralo odgovornost oseb na vseh ravneh v primerih, kjer bosta podkupovanje in korupcija zanesljivo identificirana in ugotovljena. Društvo Integriteta ne razkriva posameznih primerov pojavov korupcije, jih ne išče in jih ne identificira. Intenzivno pa deluje na področju preventive in reforme sistema.
 5. Gibanje proti korupciji je globalno in nadgrajuje družbene, politične, ekonomske in kulturne sisteme. Ožje pa proučuje principe sodelovanja, decentralizacije, različnosti, odgovornosti in transparentnosti.
 6. Stališča, ki jih bomo zavzemali, bodo temeljila na jasnih, objektivnih in profesionalnih analizah ter visokih standardih za opravljanje in izvajanje raziskav.
 7. Sprejeli bomo zgolj donacije, finančna sredstva ali katerakoli druga sredstva, ki ne bodo ogrozila ali omajala naše zmožnosti svobodnega, nepristranskega, natančnega in objektivnega dela.
 8. V primernem časovnem okviru bomo zagotovili natančna poročila o našem delu in aktivnostih
 9. Spoštovali bomo osnovne človekove pravice in svoboščine ter spoštovanje tudi spodbujali.
 10. Zavezani smo vzpostavljanju in oblikovanju sodelovanja z drugimi tovrstnimi ali podobnimi nacionalnimi organizacijami po svetu.
 11. Prizadevali si bomo za uravnoteženo in raznoliko ureditev naših delovnih in upravnih teles.

STATUT (PDF)
Etični kodeks (PDF)

Kodeks preprečevanja konflikta
Pristopna izjava (PDF)

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   Oktober 2021   »
potosrčpesone
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo