facebooktwitterlinkedinyoutube

Pogosta vprašanja

.
Zakaj smo ustanovili društvo in kdo so ustanovitelji

Društvo smo ustanovili zaradi tega, ker v Sloveniji do sedaj še ni bilo nevladne organizacije, ki bi se ukvarjala z vzpostavljanjem transparentnosti in integritete v družbi oziroma si prizadevala zmanjšati pojav korupcije v družbi. Ker se korupcija vedno bolj širi v vse pore družbenega življenja, so bila prizadevanja v sferi nevladnega sektorja več kot potrebna. V drugih državah to vlogo prevzemajo predvsem podružnice Transparency International, ki je druga največja mednarodna organizacija na svetu in ena največjih organizacij, ki se ukvarja z bojem proti korupciji. Društvo Integriteta je pred kratkim postalo podružnica Transparency International. Ustanovitelji društva so strokovnjaki na področju vzpostavljanja integritete v družbi v Sloveniji, novinarji in akademski znanstveniki.

 

Kdo se lahko včlani v društvo

V društvo se lahko včlani vsakdo, ki ga zanima področje dela, ki ga opravljamo, in ki teži k vzpostavitvi boljše družbe, kjer bodo posamezniki delovali pošteno, pravično, transparentno, odgovorno in demokratično. Takšen mora biti tudi sam. Za včlanitev v društvo je potrebno izpolniti pristopno izjavo, podpisati etični kodeks in plačati članarino. Upravni odbor si pri obravnavi pristopne izjave prizadeva pridobiti vse potrebne podatke preden člana potrdi, saj mora le-ta slediti statutu in etičnemu kodeksu. Če se je pred pristopom izkazalo, da je kršil načela, ki jih društvo zagovarja, lahko UO zavrne prošnjo za članstvo.

 

Članstva društva

Društvo integriteta je član največje mednarodne nevladne organizacije Transparency international, član skupine nevladnih organizacij pri Združenih narodih UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), član koalicije UNCAC in član več nevladnih organizacij v Sloveniji (CNVOS, Srce me povezuje, Slovenska mreža prostovoljnih organizacij, Omrežen.si & Omrežena.si) in tujini.

Kako se društvo financira

Društvo se financira iz članarin, donacij in projektov, ki jih izvajamo. Člani večino časa delajo prostovoljno. Več si lahko pogledate tudi TU.

Komu je namenjen etični kodeks

Etični kodeks  je namenjen članom društva, ki s svojim podpisom zagotovijo, da ga bodo spoštovali in se ravnali po njem. Etični kodeks vsebuje temeljna načela in odraža poslanstvo vseh članov društva v okviru delovanja društva. Veseli bomo, če ga bo prevzela tudi druga organizacija in ga prilagodila svojim aktivnostim.

Načrti za razvoj in delovanje društva

»V društvu Integriteta želimo, da bi, podobno kot ostale organizacije v nevladnem sektorju, s svojim delom in aktivnostmi postali čim bolj prepoznavni v družbi in pridobili boljši položaj, tako kot je to v nekaterih drugih državah, kjer nevladni sektor pomembno vpliva na odločitve in se ga v splošnem bolj upošteva. Delno na tem področju že vidimo napredek.

Delovanje društva bo šlo v smeri vzpostavljanja družbe, ki bo sama želela delovati transparentno in bo razumela, da korupcija, goljufije in prevare vsakemu posamezniku veliko vzamejo in da silijo družbo v propad. Takšno razmišljanje ljudi bomo širili preko projektov, izobraževanj, seminarjev, konferenc, publikacij in podobno.

Želimo si tudi članov, ki bodo aktivno sodelovali pri projektih in ostalih aktivnostih, prispevali nova znanja in predstavljali dodano vrednost društva.

Društvo naj bi postalo nevladna platforma za osveščanje na področju transparentnosti in integritete za Slovenijo ter za celotno regijo.

S katerimi vladnimi institucijami sodelujemo in kako

Z vladnimi sodelujemo pri različnih projektih, predvsem pri analizi statistik, pregledu področij in pripravi raziskav: zastaralni roki, prijavitelji kaznivih dejanj korupcije, korupcija v nevladnih organizacijah, korupcija v gospodarstvu ipd. Pri izvedbi našega prvega večjega projekta OLAF z naslovom »Transparentnost in integriteta pri postopkih javnega naročanja in upravljanja s sredstvi EU« smo sodelovali z Ministrstvom za javno upravo, Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Komisijo za preprečevanje korupcije, Računskim sodiščem, Ministrstvom za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Ministrstvom za finance. Sodelujemo pa tudi z veleposlaništvi in gospodarskimi združenji.

Kako pristopiti k društvu

Pogoj za članstvo v društvu je podpisana pristopna izjava in plačana članarina za vsako tekoče leto ter aktivna udeležba pri delovanju in delu društva. Prav tako mora oseba sprejeti statut, konflikt interesov in etični kodeks. Pristopno izjavo lahko najdete na spletni strani društva.

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   Oktober 2021   »
potosrčpesone
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo