facebooktwitterlinkedinyoutube

6. Svetovni barometer korupcije GCB 2009 Transparency International


SLOVENIJA V SVETOVNEM BAROMETRU KORUPCIJE

Slovenija bo v Global Corruption Barometer – svetovni barometer korupcije vključena, ko bo mednarodna skupina, ki izvaja raziskavo v naši državi našla partnerja za izvedbo. V minulem letu je raziskavo opravila institucija Gallup International. Vprašanja pripravi sekretariat Transparency International, ta pa Gallup International vključi v njihovo širšo raziskavo in sicer to storijo brezplačno za Transparency International. V nekaterih državah je sekretariat Transparency International plačal stroške izvedbe, če podružnice niso našle denarja in so si zelo želele sodelovati. Ker ima Slovenija na nacionalni ravni podobno (a zaradi metodologije težko primerljivo z GCB) raziskavo, ki jo vsako leto pripravi Komisija za preprečevanje korupcije (najdete jih TUKAJ) smo se  v Društvu ob našem zagonu delovanja odločili, da bomo pristopili prihodnje leto ali v letu 2011, če bomo za izvedbo našli sredstva.

 

Pogosta-vprašanja

 1. Kaj je svetovni barometer korupcije (GCB)? Kakšne so njegove posebnosti?
 2. Kdo izvaja raziskavo?
 3. Kdo je vključen v raziskavo barometra?
 4. Kdaj je bila raziskava izvedena in kako?
 5. Katere države/območja so zajeta v raziskavi za leto 2009?
 6. Katere države/območja so bila prvič vključena v letu 2009?
 7. Katere države/območja niso vključena v barometer za leto 2009 pa so bila vključena v    zadnji objavi leta 2007?
 8. Lahko moja država sodeluje pri naslednji raziskavi svetovnega barometra korupcije?
 9. Je možno primerjati izsledke različnih objav barometra?
 10. Kako se lahko uporabi izsledke barometra?
 11. Kako organizacija TI zagotavlja kakovost raziskave?
 12. Kdo financira raziskavo?
 13. V čem se razlikujeta svetovni barometer korupcije (GCB) in korupcijski indeks (CPI)?
 14. Kako se razlikujeta svetovni barometer korupcije (GCB) in indeks nagnjenosti k dajanju podkupnin (BPI)?
 15. Kako se razlikujeta svetovni barometer korupcije (GCB) in letno poročilo o korupciji (GCR)?


1. Kaj je svetovni barometer korupcije (GCB)? Kakšne so njegove posebnosti?

Svetovni barometer korupcije (GCB), krajše barometer, ki ga izvaja organizacija Transparency International, je edina raziskava javnega mnenja o stališčih in izkušnjah s korupcijo na svetu. Ker raziskuje mnenje širše javnosti, prikazuje vpliv korupcije na posameznike na ravni države ter kaže, kakšno mnenje imajo ljudje o prizadevanjih za zmanjšanje korupcije.

Letošnja raziskava, ki je že šesta po vrsti, je zajela 73.132 oseb iz 69 dežel in je najobsežnejša raziskava do sedaj.

Barometer vsebuje različna vprašanja, ki se navezujejo na področje korupcije. Med drugim sprašuje, v kateri domači ustanovi je po mnenju anketiranih oseb največ korupcije ter kako bi ocenili prizadevanje svojih vlad v boju proti korupciji. Prav tako na podlagi zbranih podatkov, ki kažejo, kolikokrat so bili državljani primorani plačati podkupnino pri koriščenju različnih javnih storitev, raziskava omogoča vpogled v izkušnje ljudi s korupcijo. Prvič je raziskava tudi ugotavljala, kako širša javnost ocenjuje vplivanje podjetij na zakonodajno delo državnih organov (t.i. state capture) s pomočjo podkupnin ter spraševala o pripravljenosti potrošnikov/kupcev, da plačajo več in tako omogočijo bolj korektno poslovanje.

 

2. Kdo izvaja raziskavo?

Večino raziskav v posameznih državah je za organizacijo Transparency International izvedel Inštitut za javnomnenjske raziskave Gallup International v sklopu svoje raziskave Voice of the People Survey. Organizacija Gallup s pomočjo svojih podružnic v preiskovani državi prevede vprašalnik in izvede raziskavo. Da bi bilo v barometer za leto 2009 vključenih kar največ držav, je organizacija Transparency International za izvedbo raziskave v 15 državah uspela najeti dodatnih 15 izvajalcev. Države, v katerih Inštitut Gallup ni mogel zagotoviti raziskave, so: Armenija, Azerbajdžan, Brunej Darussalam, Kambodža, Čile, El Salvador, Gruzija, Gana, Madžarska, Senegal, Sierra Leone, Uganda, in Zambija. Podatke za Belorusijo je priskrbela akademska ustanova.

 

3. Kdo je vključen v raziskavo barometra?

Ker je barometer raziskava javnega mnenja, podaja poglede reprezentativnega vzorca, ki zajema prebivalstvo posamezne države v starosti nad 16 let. Da se je zagotovila pravilna predstavitev podatkov, so bili vzorci nekaterih držav usklajeni glede na starost, spol in prihodek. Nekateri vzorci so nacionalni, nekateri pa zajamejo le mestno prebivalstvo. Da se zagotovi usklajenost s prebivalci celotne države in globalnim prebivalstvom, so državni vzorci ponderirani glede na relativno velikost določene populacije.

 

4. Kdaj je bila raziskava izvedena in kako?

Terensko delo je bilo opravljeno med oktobrom 2008 in marcem 2009. Anketiranje je bilo odvisno od razmer v posamezni deželi. Uporabljene so bile različne metode, med njimi osebno in telefonsko anketiranje ter anketiranje preko spleta.

 

5. Katere države/območja so zajeta v barometru za leto 2009?

Države/območja, ki so zajeta v raziskavi za leto 2009, so: Argentina, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belorusija, Bolivija, Bosna in Hercegovina, Brunej Darussalam, Bolgarija, Kambodža, Kamerun, Kanada, Čile, Kolumbija, Hrvaška, Češka republika, Danska, El Salvador, Finska, Republika Makedonija, Gruzija, Gana, Grčija, Hong Kong, Madžarska, Islandija, Indija, Indonezija, Irak, Izrael, Italija, Japonska, Kenija, Kosovo, Kuvajt, Libanon, Liberija, Litva, Luksemburg, Malezija, Moldavija, Mongolija, Maroko, Nizozemska, Nigerija, Norveška, Pakistan, Panama, Peru, Filipini, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Senegal, Srbjia, Sierra Leone, Singapur, Južna Koreja, Španija, Švica, Tajska, Turčija, Uganda, Ukrajina, Združeno kraljestvo, Združene države, Venezuela in Zambija.

 

6.  Katere države/območja so bila prvič raziskovana v barometru za leto 2009?

Države, ki so letos prvič vključene v raziskavo in niso bile zajete v lanski objavi: Azerbajdžan, Belorusija, Brunej Darussalam, Čile, El Salvador, Madžarska, Irak, Izrael, Kenija, Kuvajt, Libanon, Liberija, Mongolija, Maroko, Sierra Leone, Uganda in Zambija.

 

7. Katere države/območja so bila vključena v  barometer za leto 2007 in niso vključena v letu 2009?

Države, ki so bile vključene leta 2007 in niso vključene v raziskavi za leto 2009, so: Albanija, Dominikanska Republika, Ekvador, Francija, Nemčija, Gvatemala, Irska, Južna Afrika, Švedska in Vietnam.

Za terensko delo Transparency International najame Inštitut Gallup Internatonal, ki preko svoje mreže podružnic po svetu opravi raziskavo. Občasno podružnice zaradi finančnih, organizacijskih ali političnih razlogov v določenem letu ne morejo izvesti raziskave v nekaterih državah. Če Transparency International ne uspe zagotoviti drugega izvajalca raziskave, te države ne morejo sodelovati.

 

8. Lahko moja država sodeluje pri naslednji raziskavi svetovnega barometra korupcije?

Ni nobenih omejitev, katera država lahko sodeluje. Kot tudi v prejšnjih objavah, je organizaciji TI tudi v tej uspelo zagotoviti dodatne izvajalce raziskave, če jih Inštitutu Gallup International ni mogel izvesti. Če bodo sredstva dopuščala, organizacija TI upa, da bo v prihodnosti v raziskavo vključenih več držav.

 

9. Je možno primerjati izsledke različnih objav barometra?

Da. Pri tistih vprašanjih, ki se v barometru ponavljajo več let, je možno ugotoviti kazalce gibanja.  Barometer je bil opravljen že šestič, zato je možno postaviti vmesne ocene sprememb v časovnih obdobjih. Tako se lahko oceni, katere institucije javnost smatra za najbolj koruptivne, poda poglede ljudi o razvoju korupcije v prihodnosti, in ugotovi delež državljanov, ki za koriščenje javnih storitev plačujejo podkupnino. Prejšnje objave barometra so raziskovale tudi spremembe v mnenju ljudi glede nadaljnjega razvoja korupcije. Za starejše objave barometra obiščite SPLETNO STRAN.

 

10. Kako se lahko uporabi izsledke barometra?

Barometer je bogat vir empiričnih podatkov, ki se navezujejo na stališča in izkušnje ljudi s korupcijo.

Snovalci politike lahko s pomočjo barometra bolje razumejo, v kolikšni meri se ljudem zdijo podkupljive javne institucije in storitve ter dobijo dodatne informacije o oblikah in pogostosti manjših podkupnin. Prav tako lahko razberejo, kako sta izsiljevanje podkupnin in mnenja o stopnji integritete domačih institucij demografsko porazdeljena. Raziskava vsebuje podatke, ki so zelo uporabni pri reformi politike in nadaljnjem raziskovanju.

Civilna družba, raziskovalci, interesne skupine na področju korupcije in novinarji lahko podatke barometra uporabijo, da ugotovijo, kje je trenutno razširjena korupcija, da osveščajo o razširjenosti podkupovanja v eni ali v več državah in v družbi poudarjajo uspeh določene države ali institucije, ki je vpeljala spremembe.

Raziskovalci lahko podatke barometra uporabijo za raziskovanje determinant in posledic korupcije in podkupovanja v številnih državah. Barometer je posebnost v raziskovalni skupnosti zaradi svoje osrednje teme in široke pokritosti držav.

 

11. Kako organizacija TI zagotavlja kakovost raziskave?

Vprašalnik barometra pregleda posvetovalni odbor organizacije TI (Index Advisory Committee), ki ga sestavljajo vodilni mednarodni strokovnjaki na področju korupcije, ekonometrike in statistike. Člani odbora podajo svoje predloge za izboljšanje barometra, zadnje mnenje o obliki raziskave in objave pa ima vodstvo organizacije TI. Inštitut Gallup International, ki za organizacijo TI izvaja raziskavo, preveri dobljene podatke v sklopu raziskave  Voice of the People Survey. Inštitut Gallup International je prav tako preveril podatke iz 18 držav, ki smo jih prejeli od drugih izvajalcev raziskav.

 

12. Kdo financira raziskavo?

Organizacija TI prejema sredstva od večstranskih in dvostranskih razvojnih agencij in drugih vladnih teles, mednarodnih fundacij, korporacij in posameznikov.  Od leta 2006 inštrumente za merjenje korupcije organizacije Transparency International podpira delno tudi revizijska hiša Ernst & Young. Leta 2009 je barometer prejel sredstva tudi od vlade države Brunej Darussalam in Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO).  Kljub temu, da je organizacija sprejela ta sredstva, to ne pomeni, da Transparency International podpira politiko kateregakoli podjetja, vlade ali institucije, prav tako pa finančni podporniki ne morejo sodelovati pri vodenju projektov. Za natančnejše podatke o financiranju Transparency International  najdete na SPLETNI STRANI.

 

13. V čem se razlikujeta svetovni barometer korupcije (GCB) in korupcijski indeks (CPI)?

Barometer podaja mnenje širše javnosti o korupciji, korupcijski indeks pa se osredotoča na mnenje strokovnjakov. Barometer se ukvarja z izkušnjami posameznikov s korupcijo, ki je večinoma manjšega obsega, medtem ko je korupcijski indeks odraz zaznavanja poznavalcev korupcije v javnem sektorju in politiki. Kljub razlikam  so povezave med obema raziskavama vsako leto pomembne.  Za dodatne informacije  o indeksu CPI najdete na SPLETNI STRANI.

 

14. Kako se razlikujeta svetovni barometer korupcije (GCB) in indeks nagnjenosti k dajanju podkupnin (BPI)?

Barometer je javnomnenjska raziskava, indeks nagnjenosti k dajanju podkupnin pa je rezultat raziskave, v katero so zajeti poznavalci podjetništva. Barometer podaja stališča širše javnosti o korupciji in njenem vplivu na vsakodnevno življenje ter navaja izkušnje s korupcijo. Indeks nagnjenosti k dajanju podkupnin iz leta 2008 je razvrstil 22 najbogatejših in najbolj gospodarsko vplivnih držav na svetu glede na to, kako verjetno bodo njihova podjetja skušala podkupovati po svetu.  Za več informacij o indeksu BPI, si oglejte poročilo za leto 2008 Transparency International Bribe Payers Index 2008: Overview Report.

 

15. Kako se razlikujeta svetovni barometer korupcije (GCB) in letno poročilo o korupciji (GCR)?

Barometer, ki ga izvaja organizacija TI, raziskuje mnenje in izkušnje državljanov s korupcijo,  medtem ko je letno poročilo o korupciji (GCR),  ki izide pod okriljem Cambridge University Press, podrobna ocena stanja korupcije po svetu.  Naslednje letno poročilo naj bi bilo objavljeno v jeseni leta 2009 in se bo osredotočilo na zasebni sektor. Za več informacij o letnem poročilu (GCR) si oglejte SPLETNO STRAN.

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   September 2021   »
potosrčpesone
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo