facebooktwitterlinkedinyoutube

Potrdilo o nekaznovanosti slednja kazniva dejanja

Delodajalec zaradi področja poslovanja zahteva visoko stopnjo odgovornosti in etičnega poslovanja, zaradi česar pri oddaji prošnje za zaposlitev pri posameznem delovnem mestu zahteva potrdilo o nekaznovanosti za posamezna kazniva dejanja, ki ni starejše od enega meseca:

 

115. člen Ubij 226. člen Povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem
116. člen Umor 227. člen Oškodovanje upnikov

117. člen Povzročitev smrti iz malomarnosti

228. člen Poslovna goljufija
118. člen Detomor 229. člen Goljufija na škodo Evropske unije
122. člen Lahka telesna poškodba 230. člen Preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti
123. člen Huda telesna poškodba 235. člen Ponareditev ali uničenje poslovnih listin
124. člen Posebno huda telesna poškodba 238. člen Zloraba notranjih informacij
134. člen Ugrabitev 240. člen Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
136. člen Neupravičena osebna preiskava 241. člen Nedovoljeno sprejemanje daril
137. člen Neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje 242. člen Nedovoljeno dajanje daril
138. člen Neupravičeno slikovno snemanje 243. člen Ponarejanje denarja
139. člen Kršitev tajnosti občil 245. člen Pranje denarja
140. člen Nedovoljena objava zasebnih pisanj 246. člen Zloraba negotovinskega plačilnega sredstva
142. člen Neupravičena izdaja poklicne skrivnosti 249. člen Davčna zatajitev
143. člen Zloraba osebnih podatkov 251. člen Ponarejanje listin
147. člen Krišitev moralnih avtorskih pravic 254. člen Nezakonito dejanje pravne pomoči
148. člen Kršitev materialnih avtorskih pravic 257. člen Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic
149. člen Kršitev avtorskih sorodnih pravic 257a. člen Oškodovanje javnih sredstev
150. člen Kršitev volilne pravice 258. člen Nevestno delo v službi

151. člen Kršitev proste odločitve volilcev

259. člen Ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva
152. člen Kršitev volilne pravice 260. člen Izdaja tajnih podatkov
153. člen Krištev svobodne opredelitve 261. člen Jemanje podkupnine
154. člen Uničenje ali ponareditev volilnih listin 262. člen Dajanje podkupnine
157. člen Sprejemanje podkupnine na volitvah 263. člen Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje
196. člen Kršitev temeljnih pravic delavca 264. člen Dajanje daril za nezakonito posredovanje
197. člen Šikaniranje na delovnem mestu 283. člen Kriva ovadba
199. člen Zaposlovanje na črno 284. člen Kriva izpoved
202. člen Kršitev pravic iz socialnega zavarovanja 286. člen Oviranje pravosodnih in drugih državnih organov
203. člen Zloraba pravic iz socialnega zavarovanja 287. člen Kršitev tajnosti postopka
204. člen Tatvina 294. člen Hudodelsko združevanje
205. člen Velika tatvina 297. člen Javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti
211. člen Goljufija 299. člen Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebnosti
212. člen Organiziranje denarnih verig in nedovoljeno prirejanje iger na srečo 314. člen Povzročitev splošne nevarnosti
213. člen Izsiljevanje 332. člen Obremenjevanje in uničevanje okolja

Projekti

banner trans integriteta spregovori

banner transparentnost integriteta

banner crinis integriteta

banner nis integriteta

 

 

Koledar dogodkov

«   November 2021   »
potosrčpesone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

supervizor

komisija za preprecevanje korupcije logo tiwhistleblowing ceelogo euPrevention of and Fight against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs.
uncaccoalitioniaccstop corruptionlogo IP slo mo